Weer naar de huisarts – hoe doen we dat?

Weer naar de huisarts - hoe doen we dat?
 Het coronavirus heeft de afgelopen maanden gezorgd voor enorme veranderingen. U kon bijvoorbeeld minder goed terecht bij uw huisarts. Dit kwam door alle maatregelen die huisartsen moesten nemen om te voorkomen dat er nog meer mensen besmet zouden worden met het coronavirus.

Gelukkig hebben de maatregelen geholpen. Het coronavirus is nog lang niet weg, we moeten blijven opletten. Maar er is wel weer meer gewone zorg mogelijk. Uw huisarts gaat daarom langzaam maar zeker weer meer afspraken maken met patiënten.

Er zijn nog wel aanpassingen in de manier waarop we werken, niet alles kan alweer. Daarover leest u hier. Met deze aanpassingen en regels houden we het veilig voor u en voor ons.

Wij houden ons aan de RIVM-regels
In onze praktijk (en in het gezondheidscentrum) gelden de regels van de RIVM. Dit betekent dat we anderhalve meter afstand houden. We maken vaker schoon. We geven geen handen. We hoesten en niezen in onze elleboog. We gebruiken papieren zakdoekjes en gooien die na gebruik weg. En vooral: we wassen vaak en zorgvuldig onze handen.

Bezoekers van de praktijk vragen we ook om zich aan deze regels van het RIVM te houden.

In het gebouw
Bij de ingang van het gebouw kunt u de huisregels die nu gelden, nog een keer lezen. Er is vaak ook desinfecterende gel om uw handen te reinigen.

Op verschillende manieren wordt aangegeven welke route u moet lopen. Deze route zorgt ervoor dat bezoekers en medewerkers op een veilige manier door het gebouw kunnen lopen. Volgt u daarom altijd de route, ook als die misschien niet zo logisch lijkt. Alleen als we ons allemaal aan de route houden, houden we het veilig.

Zorgt u er verder voor dat u niet langer dan nodig is in het gebouw bent. Kom niet veel te vroeg voor uw afspraak en verlaat het gebouw als u klaar bent.

Afspraken – eerst bellen
Belt u altijd naar de praktijk als u een afspraak wilt maken. De assistente vraagt u dan wat uw klachten zijn. Zo kan ze bepalen welke afspraak voor u het beste is. De assistente heeft medisch beroepsgeheim. Uw informatie zal zij dus vertrouwelijk behandelen. Komt u vooral niet naar de praktijk om een afspraak te maken. Het zou dan te druk kunnen worden, waardoor we niet meer anderhalve meter afstand kunnen houden.

Soorten afspraken
Het is niet altijd mogelijk om voor een afspraak naar de praktijk te komen. Dit komt doordat we ook in ons gebouw anderhalve meter afstand moeten houden. We hebben dus niet genoeg ruimte om iedereen die een afspraak wil naar de praktijk te laten komen. Ook andere zorgverleners in het gebouw – bijvoorbeeld fysiotherapeuten - zien weer patiënten. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het aantal patiënten dat naar ons toe kan komen. De ruimte hebben we zo eerlijk verdeeld.

De assistente kan de volgende afspraken met u maken:

  • Een afspraak op de praktijk;
  • Een belafspraak met de huisarts (soms ook beeldbellen);

  • Een digitale afspraak, via e-mailberichten of online chatten;

  • Een visite aan huis.

Koorts, verkouden of hoesten?
Heeft u een afspraak op de praktijk, maar bent u op de dag van de afspraak verkouden, heeft u koorts of hoest u? Bel dan eerst met de praktijk om met ons te overleggen of u kunt komen. We bekijken dan samen met u hoe we u veilig kunnen helpen.

Verwijzingen naar specialisten
Net als huisartsen, moeten ook specialisten en andere zorgverleners de normale zorg weer starten. Ook zij moeten wennen aan de nieuwe manier van werken, zoals de anderhalve meter afstand, soms gebruik van mondkapjes en vaker schoonmaken. Dit betekent ook in de ziekenhuizen minder ruimte voor patiënten. Huisartsen kunnen als dat nodig is doorverwijzen, maar daarbij moeten we wel keuzes maken. Als het medisch veilig is om nog even te wachten met een bezoek aan een specialist, zullen wij u niet meteen doorverwijzen. Wij zullen dit met u bespreken en aan u uitleggen.

Kom alleen
Heeft u een afspraak op de praktijk? Komt u dan alleen. Zo zorgen we ervoor dat het niet te druk wordt in de wachtkamer en de spreekkamer. Als u een begeleider nodig heeft, omdat u bijvoorbeeld slecht ter been bent, dan mag de begeleider meekomen.